portfolio web templates
Mobirise

BIOLOŠKO
CENTRIRANJE -

je pravac koji je razvio i razradio
ruski naučnik, neurolog i fizijatar – 
doktor J.V.Čikurov. 

Biološko centriranje predstavlja kompleks mekih manuelnih tehnika (dalji razvoj tehnika osteopatije), koje su usmerene na usklađivanje funkcionalnog stanja svih mehanizama zaduženih za opšte zdravlje, kao i za aktiviranje mehanizama samoobnavljanja i samoregulacije organizma. 

Oblasti rada u okviru metode "Biološko centriranje":
Mobirise

Dijagnostika
 "Telo – jedinstvena celina"

Konsultacije
i vršenje kompletnog pregleda klijenta
uz korišćenje mekih manuelnih tehnika

Mobirise

Manuelna terapija
(rad sa telom)

Manuelno estetsko modeliranje lica,
uspostavljanje balansa ramenog pojasa
i zone grudnog koša...

Mobirise

Vizard–terapija
(rad sa emocijama)

Interaktivni projekat Wizardmachine -
je najnovije dostignuće ruske nauke u oblasti neurofiziologije

Mobirise

Program

Ciklus od 4 tretmana - 
kompletan rad
sa telom i emocijama
uz korišćenje
mekih manuelnih
i energetskih tehnika


Links

Wellness centar
Active Bio

Email
info@activebio.rs


Home


Address

Krilova 1А/VI,
21000 Novi Sad

Phone
062 819 00 49


Top of page