Mobirise

Dijagnostika
"Telo – jedinstvena celina"

Konsultacije i vršenje kompletnog pregleda klijenta
uz korišćenje tehnika meke manuelne terapije.

Ova metoda omogućava da se odrede zone napetosti, neravnoteže i blokada u telu koje ne moraju biti uzrokovane konkretnom dijagnozom, te su zbog toga „nevidljive“ klasičnoj medicini, kao i da se razmotre postojeći problemi na sveobuhvatan način i pronađe individualna strategija za aktiviranje mehanizama samoregulacije i samoobnavljanja u organizmu.

website templates
Principi metode:
  • organizam čoveka je jedinstvena celina, u kojoj je sve uzajamno povezano, pa se uzrok lokalnog bola često nalazi u drugom delu tela (na primer, jedan od uzroka glavobolje je spazma krvnih sudova i nepravilnosti u cirkulaciji venske krvi u stomaku; pojava „grbe“ i bolovi u vratu su posledica napetosti grudne aorte; otok i osećaj težine u nogama može nastati od ograničene pokretljivosti dijafragme);
  • svaki organizam je jedinstven sistem, te je zbog toga svakom čoveku potrebno pristupiti individualno (osnova za kvalitetan rad su pažnja, dialog i saradnja);
  • organizam je samoobnovljiv sistem (organizam ima stalnu potrebu za kompenzovanjem spoljašnjih uticaja i adaptiranjem nastalim situacijama);
  • povrede i posledice preživljenih emotivnih stanja su iskustva koja telo pamti i akumulira, kako bi se zaštitilo od ponovnih sličnih negativnih situacija (taj teret zapamćenih informacija vremenom postaje previše „težak“, dovodi do pojave straha i blokada, pa se kao posledica toga u telu odražava u vidu napetosti i otoka).
Indikacije za vršenje dijagnostike:
  • kompletna slabost organizma, ispraznost, nedostatak snage
  • izražen uticaj vremenskih prilika na organizam (promena godišnjih doba, brze promene vremenskih prilika, mesečeve mene i sl.)
  • dugotrajni, hronični bolovi nepoznatog uzroka
  • period rehabilitacije nakon operacija i pretrpljenih povreda
  • postojanje pitanja na koje tradicionalna medicina nije u mogućnosti da da odgovore
  • želja da se „oslušne“ i razume svoj organizam
Trajanje konsultacija je 30 minuta.


Links

Wellness centar
Active Bio

Email
info@activebio.rs


Home


Address

Krilova 1А/VI,
21000 Novi Sad

Phone
062 819 00 49


Top of page